zeznanie podatkowe
Zarobki

IKZE, krok po kroku wyjaśniamy, jak odliczyć wpłaty w podatkowym zeznaniu rocznym

Żeby zaoszczędzić pieniądze, możesz skorzystać z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE. Zobacz, jak to zrobić.

Małe kroki dają wielkie rezultaty! Wykaż się sprytem i zacznij oszczędzać, wykorzystując ulgi podatkowe zgodnie z obowiązującym prawem. Poznaj sposób na obniżenie podatku dochodowego dzięki odliczeniu od podstawy opodatkowania składek na IKZE.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

IKZE jest to dobrowolny sposób oszczędzania na emeryturę, dostępny w III filarze systemu ubezpieczeń społecznych. IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to prosty sposób, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych. w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych.

Korzyści podatkowe z posiadania IKZE

Wszelkie inwestycje dokonane poprzez IKZE są obligatoryjnie zwolnione z obowiązku odprowadzenia 19% podatku dochodowego od uzyskanego zysku. Dzięki czemu możemy reinwestować pieniądze, które normalnie musielibyśmy oddać fiskusowi w postaci tzw. podatku Belki. Dodatkowo wszystkie dokonane wpłaty uprawniają do skorzystania z kolejnej ulgi, czyli  odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE. Dzięki temu zapłacimy niższy podatek lub uzyskamy zwrot w przypadku jego nadpłaty.

Limit wpłat

W finansach liczy się systematyczność i dobre przygotowanie. Jeśli zapadła decyzja o tym, że chcesz oszczędzać w ramach IKZE, najlepiej zdefiniuj w banku zlecenie stałe. Unikniesz największego błędu, którym jest słomiany zapał, kiedy wpłacasz raz lub dwa i rezygnujesz z dalszych wpłat, bo masz w danym momencie inny cel dla swoich pieniędzy. Warto ustawić, żeby np. co miesiąc lub dwa, bank pobierał z twojego konta odpowiednią kwotę, dzięki czemu szybko się przyzwyczaisz do mniejszej kwoty na codzienne wydatki. Ważne, by suma wszystkich wpłat nie przekroczyła maksymalnego limitu wpłat obowiązującego w bieżącym roku kalendarzowym. Limit w 2017 r. wynosi 5 115,60 zł, a na kolejny rok zostanie wyliczony z obowiązującego przelicznika: 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, publikowanego każdego roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy czym wyliczona wartość na 2018 r. nie może być niższa niż obecnie obowiązująca.

Krok po kroku wypełniamy deklaracje PIT

Aby dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE, powinniśmy trzymać się  kilka zasad:

 • tylko wpłacone kwoty w danym roku podatkowym do wysokości limitu można odliczyć od dochodu
 • jeśli uzyskaliśmy dochód mniejszy, niż wpłaciliśmy, wówczas odliczamy tylko kwotę do wysokości uzyskanego dochodu
 • ulgi nie możemy przekazać współmałżonkowi
 • w przypadku rozliczania wspólnego, każdy małżonek najpierw odlicza wpłatę na swoje IKZE od swojego dochodu, które dopiero po tym sumuje z dochodem współmałżonka.

Wpłaty na IKZE, w zależności od sposobu uzyskiwania dochodu, wpisujemy w:

 1. PIT-37,  w pozycji 105 lub 106 w sekcji D „Odliczenia od dochodu”. Dodatkowo w załączniku PIT/O, w części B „Odliczania od dochodu (przychodu) – inne niż mieszkaniowe lub bezpośrednio wymienione w zeznaniach podatkowych” w rubryce nr 7 „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego” wypełniamy pozycję 29 lub 30. Tę deklarację wypełniają osoby, które otrzymały dochód z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych i rozliczają się wg skali podatkowej 18% i 32% (rozliczają się samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dziecko). Deklaracja musi być złożona do końca kwietnia po roku podatkowym.
 • PIT-28 – uzupełniamy załącznik PIT/O w części B i rubryce nr 7 pozycję 29 lub 30. Następnie pozycję 71 w deklaracji PIT-28 w części D.1 „Odliczenia od przychodów na podstawie art. 11 ustawy”. Ta możliwość jest dostępna dla osób, które rozliczają się ryczałtem ewidencjonowanym. Deklaracja powinna być złożona do 31 stycznia.
 • PIT-36 ­– pozycja 159 lub 160 w części F „Odliczenia od dochodu/zwolnienia”, a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 29 lub 30. W ten sposób rozliczają się osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (firmę) i rozliczają się wg skali podatkowej: 18% i 32%. Deklaracje składamy do 31 stycznia.
 • PIT-36L – w pozycję 26 w części E „Odliczenia strat, składek na ubezpieczenia społeczne i wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego”. Do PIT-36L nie dołącza się PIT/O. PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się wg podatku liniowego, czyli stałego w wysokości 19%. Deklarację składamy do 30 kwietnia.

Wysokość ulgi podatkowej IKZE

Dla obowiązującego limitu na 2017 r., który wynosi 5 115,60 zł, w zależności od sposobu rozliczania zyskamy pomniejszenie podatku o kwotę:

 • 920,81 zł – podatek dochodowy w wysokości 18%
 • 1 636,99 zł – podatek dochodowy w wysokości 32%
 • 971,96 zł – podatek liniowy 19%.

Warto jest korzystać z ulg, zwłaszcza że takich możliwości mamy niewiele. Warto więc założyć IKZE lub, jeśli je posiadamy, dopłacić pieniądze do wysokości limitu. Na koniec pamiętajmy, że liczy się data zaksięgowania środków, a nie ich wyjścia z banku.

IKZE, krok po kroku wyjaśniamy, jak odliczyć wpłaty w podatkowym zeznaniu rocznym
Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes i gospodarka

Na górę