złotówka
Finanse

Skorzystaj na wzroście gospodarczym. Może GPW?

Polska gospodarka notuje w ostatnim czasie bardzo dobre wyniki. W drugim kwartale br. produkt krajowy brutto wzrósł o 3,9%, a niektórzy ekonomiści są zdania, że wkrótce może sięgnąć nawet 5%. Jak na tym skorzystać?

Bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki zawdzięczamy przede wszystkim rosnącej konsumpcji. Dość powiedzieć, że w drugim kwartale 2017 roku popyt wzrósł w Polsce o 5,6%, podczas gdy w pierwszym kwartale ten wskaźnik wyniósł 4,1%. „Wpłynął na to wyższy niż w pierwszym kwartale wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,3%, wobec 3,9% w pierwszym kwartale br. oraz wzrost akumulacji brutto (przyrost majątku narodowego) o 11,5%, wobec 5,2% w pierwszym kwartale br. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,9% i było wyższe niż w pierwszym kwartale br. (wzrost o 4,7%)” – podał Główny Urząd Statystyczny.

Zdaniem ekonomistów, wyniki za trzeci kwartał powinny być jeszcze lepsze. Cały czas jednak polska gospodarka ma poważny problem z inwestycjami. Mimo sprzyjających warunków, wzrost inwestycji w drugim kwartale br. wyniósł zaledwie 0,8%, ale specjaliści zapewniają, że w kolejnych trzech miesiącach także ten wskaźnik powinien się poprawić. Na pewno sytuację w tej dziedzinie znacząco poprawi napływ środków unijnych.

Dodajmy do tego, że w bardzo dobrym tempie rośnie również gospodarka europejska, z którą polska jest bardzo zintegrowana. Dotyczy to przede wszystkim Niemiec, jednej z największych gospodarek na świecie. Polska ekonomia na tym znakomicie korzysta.

GPW najlepsza na świecie

Tak dynamicznie gospodarka nie będzie rosła wiecznie. Ale póki tak się dzieje, warto się zastanowić, jakie korzyści możemy z obecnego wzrostu osiągnąć. Oczywiście jednym z najbardziej efektywnych sposobów jest inwestowanie w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ostatnich miesiącach indeksy warszawskiego parkietu rosną naprawdę imponująco. W tym roku bywały nawet okresy, gdy warszawska giełda była, według klasyfikacji MSCI, najlepsza na świecie.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można inwestować indywidualnie, kupując akcje spółek, które naszym zdaniem najlepiej rokują w niedalekiej przyszłości. Indywidualna inwestycja jest jednak zawsze ryzykowna. Wymaga znajomości rynku, pilnego śledzenia sytuacji wybranych przez nas spółek, szybkiego reagowania. Dużo prostszym sposobem jest kupno jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, który inwestuje w akcje polskich spółek.

Fundusz wybierz starannie

Wybór jest niezwykle szeroki, bo takie fundusze mają praktycznie wszystkie działające w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Doświadczeni inwestorzy wskazują jednak, że lepiej skorzystać z funduszy należących do niezależnych TFI. Niezależnych, czyli tych, które nie należą do wielkich bankowych korporacji. Ich usługi są z reguły nieco tańsze niż bankowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a sami zarządzający i firmy są bardziej zainteresowani w osiąganiu najlepszych wyników. Od tego bowiem zależy ich wynagrodzenie.

Jedną z takich propozycji może być Caspar Akcji Polskich, subfundusz należący do Caspar TFI. Zarządza nim Piotr Przedwojski, który pracuje na rynku kapitałowym od ponad dwudziestu lat i jest laureatem wielu nagród za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Caspar Akcji Polskich inwestuje przede wszystkim w spółki z sektora przemysłu i elektroniki, spółki działające na rynku surowców i materiałów, spółki z rynku cyklicznych dóbr konsumpcyjnych oraz spółki IT.

Skorzystaj na wzroście gospodarczym. Może GPW?
1 Komentarz

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes i gospodarka

Na górę