Finanse

Finanse osobiste. Jak należy je rozumieć?

Finanse to bardzo ogólnikowe pojęcie, które można rozpatrywać na szereg rozmaitych sposobów.

Nauka o przepływie pieniądza

Najbardziej ogólna definicja mówi o tym, iż finanse to szereg i ogół czynności, prowadzących do gromadzenia, rozporządzania oraz wydawania środków finansowych. Finanse można definiować również jako dział nauki, zajmujący się efektywnym wykorzystaniem środków finansowych, księgowaniem przeprowadzonych operacji i tak dalej.

Samo pojęcia finansów kojarzy nam się zwykle z dużymi przedsiębiorstwami i firmami oraz z gospodarką państwa, jednak po głębszym przeanalizowaniu przytoczonej we wstępie definicji trzeba stwierdzić, że każdy z nas ma na co dzień do czynienia z finansami. Analizujemy swoje dochody, gromadzimy je i rozporządzamy nimi.

Wydajemy nasze domowe „finanse” na jedzenie, opłaty i dobra. Każdy z nas w jakimś stopniu jest finansistą. Już od dziecka mamy do czynienia z finansami- oszczędzamy nasze kieszonkowe by kupić rower, rolki, modne i markowe ubrania, pierwszy samochód, by opłacić mieszkanie i tak dalej.

Fotografia w publikacji Flickr.com CC 2.0

Finanse osobiste. Jak należy je rozumieć?
1 Komentarz

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes i gospodarka

Na górę