Biznes

Kapitał ludzki. Nieodłączna część biznesu?

Z całą pewnością możliwość kreowania poszczególnych praw związanych z budżetem domowym koncentruje się na różnorodnych aspektach.

Ludzie w biznesie

Oprócz tych trzech tradycyjnych kategorii w ostatnim czasie ekonomiści często wymieniają kapitał ludzki, czyli wiedzę i umiejętności wykorzystywane przez ludzi w procesach produkcyjnych. Ja sam na przykład posiadam spory kapitał ludzki w zakresie nauczania ekonomii, ale żenująco niski w dziedzinie malarstwa czy śpiewu. Jeśli skierować jakąś osobę do pracy w dziedzinie, w której posiada ona wysoki kapitał ludzki, to osiągnie znacznie lepsze lub znacznie wyższe wyniki niż osoba o niskim kapitale ludzkim, nawet jeśli w wymiarze czasowym obie przepracują tyle samo godzin.

Ważna konsekwencja tego faktu jest to, ze robotnicy wykwalifikowani otrzymują wyższe place niż robotnicy niewykwalifikowani. Dlatego tez dobrym sposobem na wzbogacenie się społeczeństw jest podnoszenie umiejętności pracowników poprzez edukacje oraz szkolenia. Jeśli społeczeństwo umie podnieść wartość kapitału ludzkiego pracowników, nie tylko osiągnie lepsze wyniki przy tym samym poziomie wykorzystania ziemi, pracy i kapitału, ale również pracownicy ci otrzymają wyższe place i będą cieszyli się wyższym standardem życia.

Fotografia w publikacji Flickr.com CC 2.0

Kapitał ludzki. Nieodłączna część biznesu?
1 Komentarz

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes i gospodarka

Na górę