przedszkole
Finanse

Założenie żłobka pomysłem na biznes? Nowe zmiany zdecydowanie to ułatwiają

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Co to oznacza? Z pewnością to, że zakładanie żłobków i tzw. klubów dziecięcych stanie się zdecydowanie łatwiejsze, a przez to – bardziej opłacalne.

Kto może założyć żłobek?

Według nowych zmian, oprócz gmin, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej żłobek (bądź wspominany już klub dziecięcy) będą mogły otworzyć również jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne. W praktyce oznacza to, że opiekę nad dziećmi będą mogły sprawować powiaty, województwa i instytucje państwowe.

Ile to kosztuje?

Zdecydowanie najważniejsze zmiany dotyczą obniżenia kosztów prowadzenia żłobków. Nowe przepisy jednoznacznie wskazują, że przedszkole i żłobek mogą znajdować się w  jednym lokalu lub budynku, co do tej pory sprawiało bardzo wiele problemów. Osoby zainteresowane prowadzeniem takiej działalności mogą teraz zakładać żłobki przy już działających przedszkolach z pomocą programu Maluch+ 2018.

Co jeszcze przesądza o obniżeniu kosztów? To, że nowe regulacje dotyczące wielkości lokalu i ilości pomieszczeń zostaną zdecydowanie zliberalizowane. Do tej pory, aby móc prowadzić żłobek należało zorganizować co najmniej dwa oddzielne pomieszczenia na pobyt dzieci, z czego jedno miało być przystosowane do ich odpoczynku. Nie jest tajemnicą, że jedno z pomieszczeń, przeznaczone zwykle do tzw. „leżakowania”, przez większą część dnia stało puste. To tylko zwiększało koszty prowadzenia działalności i utrzymania takiego lokalu. Od nowego roku, rolę tę będzie mogło pełnić jedno pomieszczenie z wygospodarowanym miejscem na odpoczynek dzieci.

Co z podatkami?

Tu sprawa wygląda bardzo obiecująco, ponieważ według nowej ustawy żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty je prowadzące, będą zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność związaną z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego. Zwolnienie obejmie również podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego – to powinno przyciągnąć większą ilość przedsiębiorców.

Fot. Flickr.com Paige Bollman CC 2.0

Założenie żłobka pomysłem na biznes? Nowe zmiany zdecydowanie to ułatwiają
1 Komentarz

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes i gospodarka

Na górę