Handel

Jak wypełnić wniosek o materiał siewny?

Gdy nadchodzi czas na siew, czy też zasadzenie materiału siewnego – należałoby pomyśleć o wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Postaramy się w tym artykule nieco rozjaśnić zawiły język urzędowy, tak aby wypełnienie go, nie stanowiło, żadnej niejasności. Szkoda byłoby nie skorzystać z okazji do uzyskania sporych funduszy, niezbędnych do funkcjonowania naszego gospodarstwa rolnego.

Dopłata ta będzie miała charakter pomocy de minimis, czyli wsparcia publicznego, z którego mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. Zasadą jej działania jest stosunkowo niska, jak dla państwa wartość, która nie będzie w stanie w ten sposób naruszyć konkurencji. Według obowiązujących przepisów – kwota ta, nie może przekroczyć 15 tysięcy euro w ciągu trzech następnych lat.

Tak jak w przypadku innych wniosków, tak i w tym przypadku – powinniśmy przywiązać szczególną wagę do skrupulatnego wypełnienia wszystkich niezbędnych pól. Szkoda by było, gdyby nasz wniosek został odrzucony z powodu zwykłej literówki. Istotne jest, aby wypełnić go czytelnymi, drukowanymi literami, bez skreśleń czy poprawek. Aktualne informacje, które w nim zamieścimy – powinny być zgodne ze stanem faktycznym i zwieńczone naszym podpisem.

Jak wypełnić formularz?

Pola danych, w kolorze szarym wypełnia urzędnik, a białe powinniśmy własnoręcznie uzupełnić. Dosyć ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim przedziale czasowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi – wnioski należy składać pomiędzy 25 maja, a 25 czerwca. Oprócz zapoznania się z treścią tego artykułu zachęcamy do zaznajomienia się z instrukcją znajdującą na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Przed wypełnieniem wniosku powinniśmy zaznajomić się, w jakich przypadkach można zastosować materiał kwalifikowany siewny.

Wysokość dopłat uzależniona jest ściśle od powierzchni gruntów ornych, na których zamierzamy dokonać obsiewu, czy obsadzenia. Z tego też względu, możemy w prosty sposób obliczyć jakiej kwoty dofinansowania możemy się spodziewać. Zwróćmy także uwagę na to, jakie uprawy zostały wykluczone z dopłat. Mowa tutaj oczywiście o przedplonie i poplonie.

Jakie dofinansowanie na materiał siewny?

Jeśli wnioskodawca już wcześniej ubiegał się o dofinansowanie – nie musi po raz kolejny rejestrować się, a wystarczy dokonanie tylko ewentualnej korekty danych. Dodatkowo powinniśmy określić sposób wykorzystania materiału siewnego na powierzchni gruntów ornych, wyszczególniając rodzaj roślin, powierzchnię gruntów, masę zużytego siewu (wyrażoną w kilogramach, lub jednostkach siewnych), a także numer faktury potwierdzającej dokonanie zakupu.

Nie zapominajmy także o konieczności przedstawienia wszelkich wcześniejszych dofinansować płynących z pomocy de minimis. Jak pamiętamy – nie można przekroczyć kwoty 15 tysięcy euro na przestrzeni ostatnich trzech lat, co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o tę dotację.

Powyższy artykuł miał na celu pokazanie czytelnikom, że pomimo pozornie zawiłych wymogów i artykułów prawnych – wypełnienie takiego wniosku, powinien wykonać bez trudu każdy rolnik zainteresowany taką formą pomocy. Szkoda by było, żeby obejść się smakiem, tak solidnego zastrzyku gotówki.

Jak wypełnić wniosek o materiał siewny?
Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes i gospodarka

Na górę