50 złotych
Finanse

Program Rodzina 500 plus. Jakie zmiany czekają polskich rodziców?

Przegląd funkcjonowania programu Rodzina 500 plus został zapowiedziany już jakiś czas temu przez Elżbietę Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Chodzi o załatanie niektórych luk, które cześć polskich rodziców skrzętnie wykorzystała, obchodząc przepisy. Co uległo zmianie i o czym powinieneś wiedzieć?

Zaniżanie dochodu

Według przepisów, świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje tylko tym rodzinom, których dochód na jedną osobę nie przekracza 800 złotych. Wyjątkiem jest sytuacja rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi (w takim przypadku kwota ta wzrasta do 1200 złotych). Jednak niemal od początku istnienia programu, część osób manipulowała wysokością swoich dochodów, pobierając tym samym wsparcie, które tak naprawdę im nie przysługiwało. Do jednych z najczęstszych przypadków należały zmiany kwot wynagrodzenia zawartych w umowach z pracodawcami, zaniżanie swojego dochodu w oświadczeniach oraz fałszywe deklarowania samotnego wychowywania dzieci.

Jakie zmiany czekają polskie rodziny?

Część zmian wchodzi w życie już od 1 października tego roku i ich głównym zadaniem, w ocenie minister Rafalskiej, jest naprawienie nieprawidłowości, m.in. wyeliminowanie przypadków nieprawdziwego ze stanem faktycznym deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dzieci. Chodzi głównie o dane zebrane przez MRPiPS, z których wynika, że w ostatnim kwartale 2016 roku, składano ok. 40 tysięcy wniosków o świadczenie miesięczne. W czym problem? W tym, że ilość wniosków przekracza liczbę urodzeń i wszelkie szacunki dotyczące liczby dzieci uprawnionych do wzięcia udziału w programie Rodzina 500 plus.

Według nowych zmian, świadczenia będą mogli pobierać tylko Ci samotni rodzice, w przypadku których wyczerpane zostały możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka – np. wtedy, gdy rodzic nie żyje lub jest nieznany.

Ponadto, gminy będą miały możliwość wezwania rodziców do złożenia wyjaśnień, w razie podejrzeń o oszustwo, np. wtedy, gdy rodzice przebywają poza teren Polski (ci są wyłączeni z programu). W przypadku nie stawienia się i nie złożenia wyjaśnień, dopłaty zostaną wstrzymane. Te przepisy wejdą jednak w życie dopiero 1 sierpnia 2018 roku.

Składanie nowych wniosków

Wszystkie rodziny, które chcą dalej uczestniczyć w programie Rodzina 500 plus, muszą złożyć wnioski do końca października, tylko wówczas otrzymają pieniądze na kolejny okres z wyrównaniem. Jeśli tego nie zrobią, bądź złożą wniosek w listopadzie, pieniądze zostaną wypłacone bez wyrównania – wiąże się to z brakiem płynności i przerwą w otrzymywaniu świadczeń.

Fotografia: Noble Cash

Program Rodzina 500 plus. Jakie zmiany czekają polskich rodziców?
3 komentarze

3 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes i gospodarka

Na górę