Finanse publiczne

Zwrot kosztów polowania – jaki pit?

Jesteś myśliwym i zastanawiasz się jaki zwrot przysługuje Ci z tytułu działań sanitarnych? Polski Związek Łowiecki nie musi wówczas pobierać zaliczek od myśliwych, które pojawiają się w związku z obowiązującymi podatkami. Jednak pojawiają się specjalne kroki, które myśliwy musi podjąć, aby otrzymać zwrot kosztów. Co robić w takiej sytuacji?

Odstrzał sanitarny – co to jest?

Nie jest to zwykłe polowanie, a dokładnie opracowane działanie mające na celu usunięcie z łowiska wyraźnie chorych osobników. Obejmują go odpowiednie zasady, których należy przestrzegać – przede wszystkim należy odstrzeloną sztukę dostarczyć do nadleśnictwa i sporządzić protokół. Koła łowieckie mają za zadanie sporządzić czytelne procedury, aby unikną pomyłek i chaosu. Dokonuje się ich głównie z powodu afrykańskiego pomoru świń, na które często zapadają dziki. Bardzo często takie tusze przeznaczone są do utylizacji.

Więcej o tym, na jakiej pasji warto zarabiać i czy myślistwo się zalicza znajdziesz tutaj: https://noble-cash.pl/hobby-na-ktorym-mozna-zarobic/

Czy odstrzał sanitarny jest polowaniem?

Podstawą takiego odstrzału jest zawsze ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z nią działania sanitarne mające na celu wyeliminowanie chorych osobników nie są polowaniami. Z tego powodu nie są pobierane żadne opłaty z tytułu pozyskiwania dzików w ramach odstrzału czysto sanitarnego.

Jak rozliczyć odstrzał sanitarny?

Myśliwemu przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów za każdego odstrzelonego osobnika. Nazywa się go ryczałtem. Jeśli jesteś myśliwym, który wykonuje odstrzał sanitarny zwierząt, to przysługuje Ci 80% ryczałtu, zaś dzierżawca, zarządca obwodu łowieckiego lub Polski Związek Łowiecki otrzymuje 20% ryczałtu.

Bardzo ważną informacją jest to, że wypłacany myśliwemu ryczałt stanowi jego dochód i dlatego należy mu wystawić odpowiedni PIT. To dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje ryczałt myśliwym, którzy dokonywali na jego terenie odstrzału sanitarnego chorej zwierzyny. Na podstawie artykułu 47a ustęp 2-4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt myśliwi są traktowani jako podmiot, który ponosił koszty w związku z odstrzałem sanitarnym i należy mu się zwrot, który płynie ze środków budżetu państwa.

Kwotę takiego ryczałtu ustala, a także wypłaca powiatowy lekarz weterynarii, dzierżawca lub Polski Związek Łowiecki i wynika on z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.11.2018 roku. Niestety nie ma zwolnienia z rozliczenia PIT i to decyzją Dyrektora KIS. Wszystko wynika z tego, że zwolnienie może być zastosowane jedynie w przypadku diet lub zwrotu kosztów uzyskiwanych przez radnych, senatorów, posłów i przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także innych urzędników państwowych posiadających wyższe stanowiska, którzy pełnią obowiązki obywatelskie oraz społeczne.

Ryczałt jest zaliczany do dochodów z innych źródeł i obowiązkiem Polskiego Związku Łowieckiego jest sporządzenie dla każdego myśliwego z osobna informacji PIT-11 do końca stycznia roku, który następuje po roku podatkowym. Przekazuje urzędowi skarbowemu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika, którego będzie dotyczyło sprawozdanie.

Zwrot kosztów polowania – jaki pit?
Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Biznes i gospodarka

Na górę